Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Informații Public

Protecția Datelor Personale
Înapoi

Protecția datelor personale

PROTECȚIA DATELOR

La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Baroul Galați are obligația de a întocmi, menține și actualiza periodic Tablourile avocaților stagiari sau definitivi, a avocaților incompatibili sau suspendați, precum și a avocaților străini, în conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, și respectiv art. 44 din Statutul profesiei de avocat. Tablourile avocaților sunt publicate în permanență atât pe site-ul www…ro, cât și prin intermediul platformei informatice www.ifep.ro.

De asemenea Baroul Galați are obligația de a întocmi, menține și actualiza perioadic Registrul avocaţilor care pot fi desemnaţi de instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii, în calitate de curatori speciali, în conformitate cu dispozițiile art. 911 alin (3) din Statut, precum și Registrul de asistenţă judiciară, în temeiul art. 78 lit. b) din Legea nr. 51/1995. Aceste Registre sunt la rândul lor publicate online, pe site-ul www…..ro.

Ce date prelucrăm?

Datele personale pe care le prelucrăm de la dvs. la momentul înscrierii pe tablou și în vederea exercitării profesiei de avocat sunt:

– numele, prenumele, titlul științific, data înscrierii în barou, sediul profesional principal/secundar/punct de lucru(adresă, tel./fax, e-mail, pagină web), forma de exercitare a profesiei, modalitatea de exercitare a profesiei și instanțele la care aveți dreptul să puneți concluzii, iar pentru Tabloul avocaților incompatibili prelucrăm pe lângă aceste date și data aprobării cererii de trecere în tablou și data radierii înregistrării din prezentul tablou. Aceste date le prelucrăm în conformitate cu dispozițiile Anexelor VI-VIII din Statutul profesiei de avocat;

– date sensibile, precum cazierul judiciar și avizul psihologic, necesare exercitării profesiei de avocat;

– CNP, data nașterii, adresa de domiciliu;

– Datele privind asigurarea profesională;

– Datele biometrice (imaginile faciale/fotografiile) necesare întocmirii legitimației de tip card prevăzută cu CIP precum și numărul cardului corespunzător codului unic al avocatului din sistemul de evidenţă oficială al avocaţilor denumit “Tabloul naţional al avocaţilor”, conform Anexei XXVI din Statutul profesiei de avocat

Cum prelucrăm datele dvs.?

Prelucrăm datele dvs. personale doar pentru scopuri legitime, în vederea asigurării instrumentelor necesare exercitării profesiei de avocat, într-una din formele de organizare ale profesiei prevăzute în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/1995. De asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu scopul de a ne respecta obligațiile legale instituite în sarcina Baroului Galați privind întocmirea, păstrarea și actualizarea permanentă a tablourilor de avocați.

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Da, tabloul anual al avocaţilor şi modificările intervenite sunt comunicate, la începutul fiecărui an, instanţelor judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi autorităţilor administrative ale judeţului sau municipiului Bucureşti, precum şi U.N.B.R. De asemenea, datele inserate în tablourile avocaților și registrele de curatori speciali sau de asistență judiciară, devin publice, o dată cu publicarea lor pe site-ul Baroului și/sau pe platforma informatică www.ifep.ro.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail: secretariat@baroulgalati.ro sau la sediul nostru din Municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 153, în incinta Palatului de Justiție, Județul Galați.

Nu în ultimul rând, trebuie să stiți că informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le vei putea găsi pe site-ul nostru www….ro, precum și la sediul baroului. De asemenea, ne puteți contacta oricând și cere mai multe detalii la numerele de contact menționate la secțiunea de ”Contact”, din prezentul site.

Vă informăm că adresa de e-mail a Baroului Galați ce poate fi utilizată în comunicări oficiale este secretariat@baroulgalati.ro.

Vă rugăm să utilizați acestă adresă strict pentru corespondența adresată Baroului Galați, conform scopurilor și obligațiilor legale ce îi revin.

POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE ÎN ACEST SITE

Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile Baroului Galați pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

Ce Cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune și persistente. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web). Fișierele persistente rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă în parametrii Cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

Cookie-uri de performanță a site-ului;

Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;

Cookie-uri pentru geotargetting;

Cookie-uri de înregistrare;

Cookie-uri pentru publicitate;

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate;

Conțin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automata a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware.

Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookie-uri

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fara griji, însă cu ajutorul cookieurilor:

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.

Dacă nu va deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.

Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații anti-spyware. Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookie-uri se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate, astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele link-uri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii:

Cookie settings în Internet Explorer

Cookie settings în Firefox

Cookie settings în Chrome

Cookie settings în Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:

http://www.youronlinechoices.com/ro/

Link-uri utile:

Dacă doriți să afli mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies