Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Acord de înfrățire între Baroul Galați si Baroul Chișinău

Ideea înfrățirii dintre cele două barouri s-a conturat în luna septembrie 2021, când Baroul Galați a găzduit Campionatul de fotbal Cupa Moldovei – Ediția I Galați Danubius, eveniment la care a participat și echipa de fotbal a Baroului Chișinău.

În cadrul convorbirilor purtate în acele zile cu Decanul Baroului Chișinău, am constatat că multe dintre problemele de natură profesională întampinate, ca și preocupările avocaților din România și Republica Moldova, sunt asemănătoare, un schimb de opinii pe marginea acestora constituind un beneficiu real pentru ambele părți.

În acel context, am stabilit să încercăm concretizarea acestor legături profesionale și umane, sub forma unui Acord de înfrățire, ca o expresie a determinării noastre întru promovarea valorilor comune și consolidarea legăturilor frățești între avocații din România și Republica Moldova.

p3-1

Într-o perioadă scurta de timp, conducerile ambelor barouri au agreat asupra acestui demers, semnarea oficială a Acordului de înfrățire având loc la exact două luni de la primele discuții pe această temă, în toamna anului 2021.

La semnarea Acordului de înfrățire, ne-am bucurat și de participarea Decanului Baroului Cahul, dl. Av. Stoian Ion, cu care am stabilit să întreprindem demersuri similare, având în vedere apropierea fizică dintre cele două județe, Galați și Cahul, existentă unei cazuistici comune cu caracter transfrontalier, precum și deschiderea manifestată în acest sens.

Domnul decan ne-a transmis astfel, invitația colegilor din Baroul Cahul, de a iniția relații de colaborare între membrii celor două barouri.

Galerie Poze