Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Casa de Asigurări

Organizare Conducere Reglementare
Înapoi

Organizare Conducere Reglementare

1. SISTEMUL DE ASIGURĂRI AL AVOCAȚILOR

Sistemul de asigurări al avocaților este un sistem autonom de pensii și alte asigurări sociale, independent de sistemul public. Administrarea sistemului este asigurată prin Casa de Asigurări a Avocaților din România, persoană juridică de interes public, autonomă, investită cu personalitate juridică, având patrimoniu și buget proprii.

Sistemul C.A.A. este format din Casa de Asigurări a Avocaților din România – Casa centrală, și 41 de filiale, înființate pe lângă barouri.

CALITATEA DE ASIGURAT

Au calitatea de asigurați ai sistemului C.A.A. toți membrii de drept ai C.A.A.

Sunt membri de drept ai C.A.A. toți avocații cu drept de exercitare a profesiei, avocații titulari ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada în care beneficiază de aceste prestații, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi proprii de pensie.

2. CONDUCEREA FILIALEI GALAȚI A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR

Conducerea filialei Casei de Asigurări a Avocaților este asigurată de:

a) adunarea generală a filialei;

o Adunarea generală a filialei este compusă din toți membrii filialei, conform art. 68 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților.

b) consiliul de administrație al filialei;

o Consiliul de administrație al filialei este ales de adunarea generală și validat de Consiliul de administrație al Casei de Asigurări a Avocaților, pentru o perioadă de patru ani.

c) președintele consiliului de administrație al filialei.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI GALAȚI A C.A.A.

– Presedinte: Buzoianu Mihaela Laura;

– Vicepresedinte: Toader Domnica;

– Membru consiliu: Lacatuș Carmen Alina;

3. REGLEMENTAREA DREPTULUI LA ASIGURĂRI SOCIALE

Sistemul de asigurări sociale ale avocaților – potrivit art. 2 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților – este reglementat prin norme specifice, dedicate doar acestui sistem și prin alte norme general aplicabile.

Astfel, normele de reglementare a sistemului de asigurări sociale ale avocaților sunt următoarele:

– Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

– Statutul Casei de Asigurări a Avocaților;

– Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaților, care va însuma toate Regulamentele tematice care vor fi aprobate în baza Legii nr. 72/2016;

– Normele de aplicare care vor fi aprobate conform art. 138 din Legea nr. 72/2016;

– Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

– Statutul profesiei de avocat;

– Constituția României – art. 47 – „Nivelul de Trai”;

– Codul fiscal art. 141 – „Excepții specifice contribuțiilor de asigurări sociale”, lit. b) și art. 150 – „Excepții specifice privind veniturile din activități independente”.