Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Noutăți Baroul Galați

Noutăți Baroul Galați

Anunt deces Dl Av. Popa Ion

Procesul verbal al Adunării Generale 2021

Memoriu UNBR - Baroul Galați

Bugetul de venituri - cheltuieli Filiala CAA 2021

Raportul privind activitatea Decanului și a Consiliului Baroului Galați în anul 2020

Buletin de vot Adunare Generală 2021

Raportul cenzorilor CAA - Filiala Galați la data de 31.12.2020

Raportul cenzorilor Baroului Galați la 31.12.2020

Raportul de activitate al CAA - Filiala Galați 2020

Raportul Comisiei de disciplină pentru anul 2020

Raport privind execuția bugetară a Baroului Galați pentru anul 2020

Ghid de utilizare a platformei de votare

Regulament Adunare Generală 2021

Hotărâre de Consiliu - Adunare Generală 2021

Convocator Adunare Generală 2021

Anunț măsuri COVID

Comunicat 16.03.2020

Comunicat Protocolul cu Universitatea Dunărea de Jos

Comunicat referitor la ședința CSM din 4.06.2020

Comunicat sedii secundare

Consiliu comunicat UNBR

Procedura Operațională privind luarea legăturii de către avocați cu persoanele deținute în Penitenciarul Galați prin sistemul de videoconferință