Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Informații Public

Exercitarea fără drept a profesiei de avocat
Înapoi

Exercitarea fără drept a profesiei de avocat

Consiliul Baroului Galați sesizează autoritățile în drept, in toate cazurile în care constată exercitarea oricărei activități de avocatură clandestină și monitorizează, până la momentul unei soluții definitive, sesizările.

Dispozițiile art. 348 din Codul penal, prevăd că ”exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează potrivit legii penale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă”.

Prin Decizia nr. 15/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a decis că : “În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 348 din Codul penal stabilește: „Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal.”

Este important să rețineți că, în România, singurele persoane care pot profesa în calitate de avocați sunt persoanele înscrise în tablourile barourilor din care fac parte, astfel angajând persoane care nu au calitatea de avocat vă asumați riscurile aferente.

Pentru a verifica dacă o persoană este avocat din cadrul Baroului Galați, accesați secțiunea ”Tabloul Avocaților”.

Pentru a verifica dacă o persoană este avocat inscris in oricare din barourile organizate in Uniunii Nationale a Baorurilor din Romania, accesați secțiunea ”Tabloul Avocaților” accesand urmatorul link :
https://www.ifep.ro/Justice/Lawyers/LawyersPanel.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1