Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Baroul Galați

Comisia de Disciplina
Înapoi

Comisia de disciplina

Comisia de disciplină a Baroului Galati este formată, potrivit art. 50 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 și art. 269 din Statutul profesiei de avocat, din  5 membri aleși de Adunarea generală a baroului, pe o perioadă de 4 ani, dintre avocații cu vechime în profesie de cel puțin 10 ani. Comisia de disciplină a baroului este coordonată de un preşedinte ales de către membrii acesteia.

Membrii comisiei de disciplina

Savenco Gabriela

Codreanu Cristina

Stoinoiu Cristina

Ștefănescu Dumitrina

Jalbă Rodica