Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Baroul Galați

Comisia de Cenzori
Înapoi

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori a Baroului Galati este formată, potrivit art. 50 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 și art. 72 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, din 3 membri aleși de Adunarea generală a baroului, pe o perioadă de 4 ani, dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 8 ani.

Membrii comisiei de cenzori

Bontea Daniela

Curteanu Lucian

Marian Monica