Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Informații Avocați

Categorii de Contribuții
Înapoi

Categorii de contribuții și cuantum

Contribuțiile lunare datorate de avocații din cadrul Baroului Galați, în temeiul prevederilor art. 43 alin. (1), art. 59 alin. (3) din Legea nr. 51/1995, a art. 235 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat și a art. 11 lit. a), art. 20 alin. (1) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, sunt:

 

 • contribuția la bugetul Baroului Galați – avocati definitivi    –         80 lei
 • contribuția la bugetul Baroului Galați – avocati stagiari      –         50 lei
 • contribuția la bugetul UNBR;                                                     –         30 lei
 • contribuția la fondul de solidaritate al UNBR                         –           5 lei
 • contribuția la bugetul Casei de Asigurări a Avocaților (contribuția la sistemul de pensii) – cotă minimă, procentuală sau maximă, în funcție de venitul realizat și declarat;

 

 1. CONTRIBUȚII CARE SE PLĂTESC LA BAROUL GALAȚI

 

 • Contribuția la Baroul Galați – avocati defintivi     80 lei
 • Contribuția la Baroul Galați – avocati stagiari      50 lei
 • Contribuția la UNBR                                                  30 lei
 • Contribuția la fondul de solidaritate*                       5 lei
 • taxă pentru menținerea pe Tabloul avocaților incompatibili/suspendați – 200 lei (până în anul 2022) – 300 lei (începând cu anul 2023)

Contribuțiile pot fi plătite la casieria Baroului Galați sau prin virament bancar:

IBAN: RO29 BACX 0000 0020 2708 3000

Banca: Unicredit Bank

Beneficiar: Baroul Galați

 

 1. CONTRIBUȚII CARE SE PLĂTESC LA FILIALA GALAȚI A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR**

           

Pentru avocații definitivi

 

Venit brut lunar din profesie                               Cota de contribuție

 

0 – 3.822 lei …………………………….……………….………. 536 lei

3.823 – 19.107 lei ………………..….…………….……… 14% din venitul brut

peste 19.108 lei ………………….……………..………..….. 2.676 lei

 

 

Pentru avocații stagiari

 

Venit brut lunar din profesie                               Cota de contribuție

 

0 – 829 lei ……………………………………………….……… 117 lei

830 – 19.107 lei ………………………….….…………….. 14% din venitul brut

peste 19.108 lei …………………………….………..……. 2.676 lei

 

Contribuțiile pot fi plătite la casieria Baroului Galați sau prin virament bancar:

IBAN: RO09 BACX 0000 0020 2708 2002

Banca: Unicredit Bank

Beneficiar: Casa de Asigurări a Avocaților Filiala Galați

MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE

 

Depășirea termenului de plată a contribuțiilor prevăzute de dispozițiile art. 235 din Statutul profesiei de avocat atrage obligația de plată a majorărilor de întârziere în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, aplicat la suma datorată.

 

SUSPENDAREA CALITĂȚII DE AVOCAT PENTRU NEPLATA TAXELOR ȘI CONTRIBUȚIILOR

 

Exercițiul profesiei de avocat se suspendăîn conformitate cu dispozițiile art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și art. 49 alin. (1)  lit. c) din Statutul profesiei de avocat – în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadența acestora.