Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Baroul Galați

Calculator cote avocați
Înapoi

Calculator cote avocați

Tip Avocat
Venit lunar


Contributiile datorate de avocati pentru bugetele baroului si filialei Casei de Asigurari a Avocatilor (CAA) se achita pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in functie de veniturile obtinute de catre avocat in luna respectiva.

Achitarea cu intarziere a contributiilor atrage majorari de intarziere in cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, conform art. 235 alin 5 din Statutul profesiei si art. 20 alin. 1 din Statutul CAA.