Galați, Str. Brăilei, nr. 153 cam. 13
în incinta Palatului Justiției
 

Informații Avocați

Asociația Avocaților din Baroul Galați
Înapoi

Asociația avocaților din Baroul Galați

 

  1. Importanța avocaturii si a avocatului in societate

 

Într-o societate fundamentată pe valorile democrației și ale statului de drept, avocatul este indispensabil justiției și justițiabililor.

 

Dacă dreptul este o condiție a existenței morale a ființei umane, apărarea sa este impusă de necesitatea autoconservării morale (Rudolph von Ihering).

 

Avocatura este o artă, o știință, o pasiune, un fel de a fi și de a trăi și, înainte de toate, o profesie ce se exercită din vocație, pentru a cunoaște împlinirea deplină (avocat Bianca Predescu).

 

Avocatul intră primul în contact cu nevoile juridice ale persoanelor, urmărind apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale acestora. El percepe primul suferința pe care o resimte omul, atunci când dreptul său este nesocotit sau ignorat, și tot el trebuie să identifice instrumentele juridice adecvate care să contribuie la restabilirea legalității și satisfacerea nevoii de dreptate.

 

Avocatul este acel profesionist care-și respectă misiunea în societate, fundamentându-se pe o cultură juridică solidă, care valorifică însușirile bune ale oamenilor și trage cortina peste defecte, care descoperă umanul din fiecare om atunci când nimeni nu-l mai vede, care raționează mai bine și mai repede în locul celui care-i cere îndrumare, care prevede repercusiunile faptelor și spuselor de azi, care comunică facil cu orișicare ins și poate oricând capta și intensifica atenția destinatarilor discursului său.

 

Dezvăluindu-i-se zi cu zi nevoile semenilor săi, avocatul ajunge să ia cunoștință în mod profund de vremurile și comunitatea în mijlocul căreia trăiește, așa cum nicio profesie nu o poate face mai bine.

 

Apărarea drepturilor semenilor a fost în toate epocile o demnitate. Rolul avocatului insuflă sentimente luminoase, înălțătoare și respect, căci el depune întreaga-i diligență pentru dezlegarea fără greșeală a problemelor semenilor săi, oricât de complicate ar părea uneori.

 

  1. Necesitatea inființării Asociației Avocaților din Baroul Galați

 

În momentele grele, în clipele de cumpănă, în situații de criză, este imperios necesar ca avocații să fie alături de cei în nevoie, să acorde sprijin material și spiritual celor neputincioși, aceasta fiind calea dezvoltării noastre ca indivizi dar și a noastră, ca societate.

 

Avocatul, cel care cunoaște cel mai bine trebuințele semenilor săi, fiind parte a cetății, nu poate sta deoparte de aceste realități sociale, umanitare, culturale, educaționale, spirituale, civice sau morale.

 

Tocmai de aceea avocatul trebuie să se implice în societate, să coaguleze energiile pozitive ale acesteia, sa dezvăluie latura bună a oamenilor, să înfăptuiască binele și dreptatea.

 

Avocatul trebuie să își pună amprenta asupra societății, să contribuie semnificativ la progresul acesteia, să încerce să alunge neajunsurile și să îi ajute pe cei aflați in nevoie, oricare ar fi aceștia.

 

Necesitatea implicării noastre există acum, mai mult ca oricând, în societate, în viața urbei, prin intervenții pline de generozitate, de căldură și de altruism.

 

Prin înființarea Asociației Avocaților din Baroul Galați, ne dorim sa avem ca membri cât mai mulți dintre avocații Baroului Galați, să reușim implicarea acestora în proiecte ce se vor axa, în principal, pe trei direcții fundamentale: social-umanitare, cultural-educative și sportive.

 

Prin această Asociație, sperăm că se vor crea mijloacele efective de a îmbogăți viața multora dintre noi, de a premia excelența, de a încuraja educația, cultura, sportul, umanitatea dar și de a duce la îndeplinire multe proiecte pe care suntem convinși că le vom desfășura împreună, noi Avocații Baroului Galați.

 

Credem astfel că înființarea unei Asociații a Avocaților din Baroul Galați, este un mijloc important prin intermediul căruia să contribuim la binele comunității în care trăim și ne desfășurăm activitatea.

 

Asociația Avocaților din Baroul Galați este constituita in baza dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 și ale Legii nr. 69/2000 si este formata din avocati, membri ai Baorului Galati.

 

Denumirea asociației, a fost rezervată la Ministerul Justiției, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 184596 din data de 09.09.2020.

 

(1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop lucrativ şi apolitică, neguvernamentală, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale Statutului.

 

(1) Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, neguvernamentală, nonprofit și urmărește în principal susținerea și promovarea, cultural-educative, activităților sportive și social-umanitare.

 

III. Obiectivele Asociatiei Avocaților din Baroul Galați sunt :

 

– implicarea în comunitatea și societate prin cei trei piloni de acțiune: social-umanitare, cultural-educative și sportive;

 

– promovarea și susținerea profesiei de avocat;

 

– promovarea și susținerea culturii și a educației;

 

– încurajarea și sprijinirea avocaților în participarea la activități de pregătire și dezvoltarea profesională;

 

– promovarea și susținerea cauzelor social-umanitare;

 

– elaborarea şi aplicarea de programe proprii, urmărind menţinerea şi valorificarea tradiţiilor locale;

 

– elaborarea, producerea şi difuzarea de materiale documentare, pliante, broşuri, producţii audio-video, publicarea acestora prin mass-media, arătând astfel cât mai clar obiectul de activitate al Asociației Avocaților din Baroul Galați;

 

– încheierea de parteneriate cu diverși agenți economici în vederea obținerii de facilități avocaților din Baroul Galați;

 

– elaborarea de propuneri legislative având drept scop extinderea domeniului de activitate al profesiei de avocat.

 

– elaborarea de proiecte în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ privind exercitarea profesiei de avocat.

 

– asigurarea unui climat colegial în rândul avocaților.

 

– organizarea de evenimente de seminare, conferinte, etc. cu părți interesate în domeniul juridic.

 

– organizarea de evenimente sportive, cultural-educative și social-umanitare;

 

– inițierea și susținerea unor schimburi de experiență la nivel național și internațional cu instituții și organizații care au preocupări similare.

 

– editarea și publicarea, material și/sau virtual pe website-ul Asociației publicații de informare legate de obiectul său de activitate, editează cataloage, pliante, broșuri și alte publicații.

 

– elaborarea de proiecte în vederea accesării de fonduri nerambursabile, comunitare sau de altă natură, în vederea atingerii scopului asociației.

 

– oferirea de burse de studii și / sau materiale didactice studenților.

 

– organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru avocații stagiari și definitivi.

 

– organizarea de cursuri de pregătire a persoanelor care doresc să susțină examenul de intrare în profesia de avocat.

 

– promovarea profesiei de avocat în rândul justițiabilor, judecătorilor, procurorilor, grefierilor, personalului auxiliar din jusțitie și a funcționarilor publici.

 

– accesarea de fonduri pentru îmbunătățirea și desfășurarea activității, sub orice formă.