tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Noutati

Hotararea nr. 981 din 11 decembrie 2010

Calendarul desf????ur??rii ??edin??elor Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Afla mai multe

Legea organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat

Legea nr. 270 / 22 decembrie 2010 privind modificarea ??i completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat
Afla mai multe

Organizare ??i func??ionarea Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor

Hot??r??rea Consiliului U.N.B.R. nr. 911 din 11 decembrie 2010
Afla mai multe

Statutului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor

Hot??r??rea Consiliului U.N.B.R. nr. 912 din 11 decembrie 2010
Afla mai multe

Definitivi admisi dupa contestatii

Notele ob??inute de candida??ii la examenul de Primire in profesie - definitivi -
Afla mai multe

Notele dupa rezolvarea contestatiilor definitivi si stagiari

Notele ob??inute de candida??ii la examenul  dupa rezolvarea  contestatiilor
Afla mai multe

Stagiari admisi dupa contestatii

Notele ob??inute de candida??ii la examenul de Primire in profesie - stagiari -


Afla mai multe

Avocatii de serviciu noiembrie - decembrie

TABEL NOMINAL CU  AVOCATII  DE  SERVICIU

24  noiembrie 2011- 22 decembrie 2011


Afla mai multe