tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Noutati

Barem OEPA

BAREM Organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat (OEPA)


Afla mai multe

Subiecte si bareme examen primire in profesie

 Subiecte si bareme pentru stagiari si definitivi
Afla mai multe

Seminarii regionale ??n cadrul proiectului ???Justi??ie ??n interesul copilului???

Funda??ia Scheherazade ??n parteneriat cu Ministerul Justi??iei, Ministerul Administra??iei ??i Internelor, Ministerul Muncii, Familiei ??i Protec??iei Sociale, Ministerul Public, Institutul Na??ional al Magistraturii ??i Uniunea Na??ionala a Barourilor din Rom??nia organizeaz?? un num??r de ??ase seminarii regionale ??n cadrul proiectului ???Justi??ie ??n interesul copilului???, proiect finan??at de Ambasada Regatului ????rilor de Jos la Bucure??ti, potrivit urm??torului calendar:
Afla mai multe

HOT??R??REA nr. 05/2011

HOT??R??REA nr. 05/2011   08 iulie 2011
Afla mai multe

HOTARAREA 58 CONS UNBR EXAMEN PRIMIRE OCT 2011

HOT??R??REA Nr. 58
privind organizarea examenului de primire ??n profesie
Afla mai multe

R E G U L A M E N T ??? CADRU privind organizarea examenului de primire ??n profesia de avocat

UNIUNEA NA??IONAL?? A BAROURILOR DIN ROM??NIA  CONSILIUL UNIUNII
HOT??R??REA NR. 04/2011
Afla mai multe

Orar INPPA

ORAR PREG??TIRE INI??IAL?? A AVOCA??ILOR STAGIARI
28  octombrie  2011- 30 0ctombrie  2011


Afla mai multe