tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Noutati

Regulament pentru alegerea organelor de conducere

Regulament pentru  desfasurarea ADUNARII  GENERALE   de    alegerea organelor  de  conducere  ale  Baroului  Galati


Afla mai multe

Numere telefon avocati

Numere telefon avocati 2012
Afla mai multe

Regulament examen INPPA

Regulament examen INPPA
Afla mai multe

Subiecte si bareme examen 19 octombrie

Subiecte si bareme examen primire in profesie - 19 octombrie -
Afla mai multe

Barem OEPA

BAREM Organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat (OEPA)


Afla mai multe

Subiecte si bareme examen primire in profesie

 Subiecte si bareme pentru stagiari si definitivi
Afla mai multe

Seminarii regionale ??n cadrul proiectului ???Justi??ie ??n interesul copilului???

Funda??ia Scheherazade ??n parteneriat cu Ministerul Justi??iei, Ministerul Administra??iei ??i Internelor, Ministerul Muncii, Familiei ??i Protec??iei Sociale, Ministerul Public, Institutul Na??ional al Magistraturii ??i Uniunea Na??ionala a Barourilor din Rom??nia organizeaz?? un num??r de ??ase seminarii regionale ??n cadrul proiectului ???Justi??ie ??n interesul copilului???, proiect finan??at de Ambasada Regatului ????rilor de Jos la Bucure??ti, potrivit urm??torului calendar:
Afla mai multe