tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Noutati

Rezultate Drept Pr. Penal

T A B E L - cu rezultatele obtinute de stagiarii anul II in urma sustinerii PROBEI ORALE la disciplina DREPT PR.PENAL – 02 DECEMBRIE 2013 .
Afla mai multe

Rezultate Drept Penal

T A B E L - cu rezultatele obtinute de stagiarii anul II in urma sustinerii PROBEI ORALE la disciplina DREPT PENAL – 29 noiembrie 2013 .
Afla mai multe

Rezultate Drept Pr. Civila

T A B E L - cu rezultatele obtinute de stagiarii anul II in urma sustinerii PROBEI ORALE la disciplina DREPT PR. CIVILA– 27 noiembrie 2013 .
Afla mai multe

Rezultate Drept Civil

T A B E L - cu rezultatele obtinute de stagiarii anul II in urma sustinerii PROBEI ORALE la disciplina DREPT CIVIL – 25 noiembrie 2013 .
Afla mai multe

Hotararea nr. 30

Privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregatire profesionala initiala organizate in anul 2013 in cadrul I.N.P.P.A / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
Afla mai multe

Precizare tematica drept procesual civil, pentru examenul de absolvire , sesiunea noiembrie 2013

??n ceea ce prive??te tematica la disciplina drept procesual civil, urmeaz?? a fi avute ??n vedere dispozi??iile noului Cod de Procedur?? Civila, actualul Cod de procedur?? civil?? ??n raport de data Hot??r??rii nr. 712/28.03.2013 ??i de data intr??rii ??n vigoare a Codului, institu??iile indicate ??n tematic?? r??m??n??nd acelea??i..
Toate trimiterile la articole, cuprinse ??n tematic??, se consider?? a fi f??cute la articolele corespunz??toare din actualul Cod de procedur?? civil??.
Totodat??, urmeaz?? a se avea ??n vedere ??i faptul c?? activit????ile tutoriale desf????urate ??n perioada 25.03.2013 - 25.04.2013 au avut la baz?? dispozi??iile noului Cod de Procedur?? Civil??.

Director INPPA
av. dr. Traian Briciu
Afla mai multe