tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Noutati

ANUNT IMPORTANT - EXAMEN 2014

În aten?ia candida?ilor la examen - Candida?ii respin?i la examenul din data de 15.09.2014 vor putea formula contesta?ii la punctaj pân? cel târziu luni, 22 septembrie 2014, ora 10.00
Candida?ii respin?i la examenul din data de 15.09.2014 vor putea formula contesta?ii la punctaj pân? cel târziu luni, 22 septembrie 2014, ora 10.00. Contesta?iile se vor redacta prin utilizarea acestui formularul-tip publicat ?i pe pagina web a centrelor de examen ale I.N.P.P.A. ?i se vor transmite, respectiv depune într-una din urm?toarele modalit??i:
  • - personal, la adresa centrului de examen (Centrul teritorial INPPA) la care a sus?inut examen candidatul;
  • - prin fax la num?rul 021-330.12.97;
  • - prin email la adresa office@inppa.ro .

VICEPRESEDINTE COMISIE EXAMEN ,
AVOCAT ION POPA
Afla mai multe

Baremele de corectare la proba scrisa tip grila, sustinuta în data de 15 septembrie 2014

Din dispozi?ia Pre?edintelui Comisiei Na?ionale de Examen, av. dr. Dan Oancea, Vicepre?edinte U.N.B.R., v? transmitem în ata?ament Baremele de corectare la proba scris? tip gril?, sus?inut? în data de 15 septembrie 2014 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru ob?inerea titlului de avocat stagiar ?i pentru ob?inerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014, astfel cum au fost modificate în urma solu?ion?rii contesta?iilor la barem, conform procesului – verbal atasat.
Afla mai multe

ANUNT IMPORTANT - EXAMEN 2014

CENTRUL TERITORIAL GALATI AL I.N.P.P.A., ADUCE LA CUNOSTINTA TUTUROR CANDIDATILOR CA EXAMENUL PENTRU PRIMIREA IN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014, VA AVEA LOC LA DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2014 – ORA 9.00 LA SEDIUL UNIVERSITATII DANUBIUS DIN GALATI, B.DUL GALATI NR.3 (LINGA FOSTUL MAGAZIN REAL - ACTUALMENTE AUCHAN).
Afla mai multe