tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

??nscrieri la programul de preg??tire initial?? INPPA 2012

Februarie
13
2012

CENTRUL  TERITORIAL  INPPA   Galati


Stima??i avoca??i stagiari,
??nscrierile pentru cursurile de preg??tire ini??ial?? ale INPPA 2012 se fac ??n perioada   04 - 29 februarie 2012.
??n anul de preg??tire profesional?? ini??ial?? 2012 pot fi admi??i avoca??ii stagiari care fac dovada efectu??rii unui an de stagiatur?? calculat de la data ??nscrierii ??n eviden??ele (pe tabloul) baroului p??n?? la data de 31 martie 2012 inclusiv.
Dosarele se depun personal sau prin procur?? la secretariatul Centrului Teritorial  Galati,  cu sediul  in  Galati -  str.  Brailei  nr.153.
- dosar  cu sina
- cererea de ??nscriere eliberat?? de secretariat, poate fi descarcat?? ??i de la sec??iunea Preg??tire ini??ial?? , Formular

- copii atestate de avocat ca fiind conforme cu originalul dup??:
1.cartea de identitate,
2.legitima??ia/cardul de identitate pentru avocat valabil pentru anul ??n curs,
3.diploma de licen???? ??i foaia matricol??,
4.decizia de primire ??n profesia de avocat,
5.decizia de ??nscriere ??n barou,
6.contractul actual de colaborare sau de salarizare ??n interiorul profesiei.
Taxa de ??nscriere este ??n cuantum de 700 lei si se achit?? astfel:
- numerar, ??n momentul depunerii dosarului
Cursan??ii I.N.P.P.A. vor achita ??n perioada premerg??toare examenului de absolvire a INPPA 2012 o tax?? de examinare ??n cuantum de 700 de lei.

Decan  ,
Av.Ion Popa
 Inapoi