tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu
Baroul Galati

Legea nr.51/1995 - Forma actualizata

LEGE   Nr. 51 din  7 iunie 1995    *** Republicat??
pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat
 
    Text ??n vigoare ??ncep??nd cu data de 11 iulie 2006
 
Text preluat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT
 
Informatii despre produsul LEX EXPERT sunt prezentate pe pagina dedicata acestui produs: http://www.lexexpert.ro/
 
 
    Textul Legii nr. 51/1995, republicat?? ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, a fost actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT ??n baza actelor normative modificatoare, publicate ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, p??n?? la 11 iulie 2006:
    - Legea nr. 489/2002;
    - Ordonan??a de urgen???? a Guvernului nr. 77/2003, aprobat?? cu modific??ri prin Legea nr. 280/2004;
    - Legea nr. 201/2004;
    - Legea nr. 255/2004;
    - Legea nr. 280/2004;
    - Ordonan??a Guvernului nr. 94/2004, aprobat?? cu modific??ri prin Legea nr. 507/2004;
    - Ordonan??a de urgen???? a Guvernului nr. 190/2005;
    - Decizia Cur??ii Constitu??ionale nr. 513/2006.

 


Inapoi