tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Decembrie
04
2012
SINTEZ??
a raportului de evaluare actuarial?? din noiembrie 2012 , efectuat la comanda Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor .


Raportul a fost ??ntocmit ca o lucrare necesar?? Consiliului Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia la emiterea unei hot??r??ri referitoare la specializarea fondurilor , hot??r??re care s?? intre ??n vigoare la 01 ianuarie 2013, conform hot??r??rii Congresului Avoca??ilor din iunie 2012.


citeste/descarca intreg documentul

Noiembrie
09
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA

Catre
Administra??ia Preziden??ial??

Domnului Traian B??sescu
Pre??edintele Rom??niei

Uniunea Na??ional?? a Barourilor din Rom??nia, persoan?? juridic?? de utilitate public??, ??n temeiul art. 77 din Constitu??ia Rom??niei, formul??m, ??nainte de promulgare,

CERERE DE TRIMITERE SPRE REEXAMINARE
a Proiectului de Lege PL-x nr. 436/2012

av??nd ca obiect Propunerea legislativ?? privind unele m??suri pentru degrevarea instan??elor judec??tore??ti, precum ??i pentru preg??tirea punerii ??n aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur?? civil??,

...

citeste/descarca intreg documentul

Noiembrie
05
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL GALATI
Cabinet DECAN

INFORMARE

VA INFORMEZ CA IN SEDINTA DE AZI 05 NOIEMBRIE 2012 ,DESFASURATA CU CONDUCEREA CURTII DE APEL GALATI ,S ???A SOLICITAT ELIBERAREA IMEDIATA A BIROURILOR OCUPATE DE BAROUL GALATI - SPATIILE P.13 SI P.8 -,IN VEDEREA AMENAJARII CA SI CAMERE DE CONSILIU PENTRU NECESITATILE INSTANTELOR.

VA ROG SA VA EXPRIMATI PUNCTUL DE VEDERE ,PANA MIERCURI 07 NOIEMBRIE 2012 ORA 12,00,CAND CONSILIUL BAROULUI GALATI ANALIZEAZA SOLICITAREA .

DECAN,
AVOCAT ION POPA

 

Octombrie
15
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Consiliul Uniunii

Hotararea Nr.551 / 01.09.2012
privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul articolului 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor

Av??nd ??n vedere dispozi??iile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat?? ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 cu modific??rile ulterioare, denumit?? ??n continuare Lege si ale art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, publicat ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011,

Av??nd ??n vedere hot??r??rea adoptat?? de Comisia Permanenta a Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia ??n ??edin??a din 31 august 2012,

Constat??nd c?? ??n cuprinsul art. 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor adoptat prin Hot??r??rea nr. 8 a Congresului Avoca??ilor din 15-16 iunie 2012 s-a strecurat o eroare material??,

...

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Consiliul Uniunii

Decizia Nr.550 / 01.09.2012
privind adoptarea Regulamentului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor

Av??nd ??n vedere dispozi??iile art. 66 lit. r) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat?? ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 cu modific??rile ulterioare, denumit?? ??n continuare Lege ??i ale art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, publicat ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011,

Av??nd ??n vedere hot??r??rea adoptat?? de Comisia Permanent?? a Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia ??n ??edin??a din 31 august 2012,

Examin??nd proiectul Regulamentului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor, denumit?? ??n continuare C.A.A. ??n forma ??n care acesta a fost prezentat ??n ??edin??a Consiliului U.N.B.R. din data de 1 septembrie 2012,

...

citeste/descarca intreg documentul

Octombrie
04
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Baroul Galati, str. Brailei nr.153
CONSILIUL BAROULUI GALATI

Hotarare
NR.5
04 octombrie 2012

Avand in vedere verificarea corectitudinii declaratiilor avocatilor Baroului Galati privind veniturile realizate de acestia ;

CONSILIUL BAROULUI GALATI, in sedinta din 03 octombrie 2012,
H O T A R A S T E :

Art. 1- Avocatii Baroului Galati au obligatia de a depune pina la data de 01.12.2012 ,la secretariatul Baroului Galati , copie de pe declaratia finala de regularizare fiscala, aferenta anului 2011,
Art. 2 - Nedepunerea acesteia constituie abatere disciplinara grava si are drept consecinta sanctionarea in conformitate cu disp.Statutului Profesiei de Avocat.

citeste/descarca intreg documentul

Baroul Galati

Ultimele noutati

Avocatii de Serviciu in perioada 01-29.februarie.2020

17 Ianuarie 2020
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-29.februarie.2020

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie2020
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2020

16 Decembrie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2020

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2020
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2019

19 Noiembrie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2019
Afla mai multe

TABEL PROBE ORALE

15 Noiembrie 2019
TABEL PROBE ORALE

 TABEL_PROBE_ORALE_2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.nov.2019

17 Octombrie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.oct.2019

17 Septembrie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2019

20 August 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.aug.2019

18 Iulie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2019
Afla mai multe