tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Octombrie
15
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Consiliul Uniunii

Hotararea Nr.551 / 01.09.2012
privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul articolului 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor

Av??nd ??n vedere dispozi??iile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat?? ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 cu modific??rile ulterioare, denumit?? ??n continuare Lege si ale art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, publicat ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011,

Av??nd ??n vedere hot??r??rea adoptat?? de Comisia Permanenta a Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia ??n ??edin??a din 31 august 2012,

Constat??nd c?? ??n cuprinsul art. 25 alin. (1) din Statutul Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor adoptat prin Hot??r??rea nr. 8 a Congresului Avoca??ilor din 15-16 iunie 2012 s-a strecurat o eroare material??,

...

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Consiliul Uniunii

Decizia Nr.550 / 01.09.2012
privind adoptarea Regulamentului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor

Av??nd ??n vedere dispozi??iile art. 66 lit. r) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat?? ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 cu modific??rile ulterioare, denumit?? ??n continuare Lege ??i ale art. 327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, publicat ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011,

Av??nd ??n vedere hot??r??rea adoptat?? de Comisia Permanent?? a Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia ??n ??edin??a din 31 august 2012,

Examin??nd proiectul Regulamentului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor, denumit?? ??n continuare C.A.A. ??n forma ??n care acesta a fost prezentat ??n ??edin??a Consiliului U.N.B.R. din data de 1 septembrie 2012,

...

citeste/descarca intreg documentul

Octombrie
04
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
Baroul Galati, str. Brailei nr.153
CONSILIUL BAROULUI GALATI

Hotarare
NR.5
04 octombrie 2012

Avand in vedere verificarea corectitudinii declaratiilor avocatilor Baroului Galati privind veniturile realizate de acestia ;

CONSILIUL BAROULUI GALATI, in sedinta din 03 octombrie 2012,
H O T A R A S T E :

Art. 1- Avocatii Baroului Galati au obligatia de a depune pina la data de 01.12.2012 ,la secretariatul Baroului Galati , copie de pe declaratia finala de regularizare fiscala, aferenta anului 2011,
Art. 2 - Nedepunerea acesteia constituie abatere disciplinara grava si are drept consecinta sanctionarea in conformitate cu disp.Statutului Profesiei de Avocat.

citeste/descarca intreg documentul

Septembrie
19
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CENTRUL TERITORIAL BRA??OV AL I.N.P.P.A.
Strada Ana Ip??tescu nr. 6

I N V I T A ?? I E

Baroul Bra??ov, Consiliul de Conducere al Centrului Teritorial-INPPA Bra??ov, ??mpreun?? cu barourile afiliate - Covasna, Harghita, Buz??u, Mure??, Prahova ??i Sibiu au pl??cerea de a v?? invita la CONFERINTA PROFESIONAL?? cu tema "NOUL COD DE PROCEDUR?? CIVIL??. MODIFIC??RI ESEN??IALE ALE SISTEMULUI JUDICIAR" .
Evenimentul este organizat ??n colaborare cu Editura Universul Juridic ??i va avea loc ??n data de 06 Octombrie 2012 ??ncep??nd cu ora 9,00 ??n AULA MAGNA a Universita??ii Transilvania Bra??ov- strada Iuliu Maniu nr. 41A Bra??ov.
V?? adres??m rug??mintea ca cererile de ??nscriere s?? fie transmise ??n timp util.

descarca formularul de invitatie

August
07
2012
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

A N U N T

Inscrierile pentru examenul de primire in profesia de avocat sesiunea octombrie 2012 va avea loc in perioada 3-12 septembrie 2012.
Candidatii vor depune dosarul de inscriere la baroul in circumscriptia caruia doreste sa isi exercite profesia.
Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte :
...

citeste/descarca intreg documentul

August
02
2012
UNIUNEA NA??IONAL?? A BAROURILOR DIN ROM??NIA
CONSILIUL UNIUNII

HOT??R??REA NR. 357/03.03.2012

pentru modificarea ??i completarea Regulamentului ??? cadru privind organizarea examenului de primire ??n profesia de avocat ??i admitere ??n cadrul Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor - INPPA (??n vederea dob??ndirii titlului profesional de avocat stagiar) ??i de primire ??n profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat ??n alte profesii juridice, adoptat prin Hot??r??rea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011
...

citeste/descarca intreg documentul

---------------------------------------------------------------- 


UNIUNEA NA??IONAL?? A BAROURILOR DIN ROM??NIA
CONSILIUL UNIUNII

HOT??R??REA NR. 04/2011

??n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) ??i (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ??i exercitarea profesiei de avocat, republicat?? ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu modific??rile ??i complet??rile ulterioare (denumit?? ??n continuare ???Lege???) ??i art. 33 ??? 37, art. 291 ??? 296 din Statutul profesiei de avocat, publicat ??n Monitorul Oficial al Rom??niei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011,
...

citeste/descarca intreg documentul

Baroul Galati

Ultimele noutati

Procedura operationala

08 Aprilie 2020
Procedura operationala

 Doc_Apr_08_20201_1.pdf
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-28.februarie.2019

20 Ianuarie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/02/2019 - 28/02/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2019

17 Decembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2019 - 31/01/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2018

19 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/12/2018 - 31/12/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2018

01 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/11/2018 - 30/11/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2018

20 Septembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/10/2018 - 31/10/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2018

20 August 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/09/2018 - 30/09/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2018

18 Iulie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/08/2018 - 31/08/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2018
Afla mai multe