tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Aprilie
23
2013
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
BAROUL GALATI
Str. Brailei nr.153
Telefon/fax -0236.413071
Email-secretariat@baroulgalati.ro
Nr.89/11.02.2013

C A T R E
JUDECATORIA GALATI
TRIBUNALUL GALATI
CURTEA DE APEL GALATI
JUDECATORIA LIESTI
JUDECATORIA TG.BUJOR
IN ATENTIA PRESEDINTILOR DE INSTANTE

Consiliul Baroului Galati , intrunit in sedinta din 23.04.2013 a HOTARAT ca zilnic , incepind cu data de 24 aprilie 2013 intre orele 9.30 ??? 10.30 ,sa suspende exercitarea profesiei de avocat la toate instantele din Galati ,pina la plata integrala a sumelor datorate Baroului Galati , sume de bani avansate de catre Ministerul Justitiei prin adresa nr.2/27194/04.2013 primita la noi la data 08.04.2013 , si pe care insa Curtea de Apel Galati in mod inexplicabil refuza sa le vireze.

Precizam ca toti avocatii din Baroul Galati sunt informati in legatura cu faptul ca sumele de bani cuvenite Barourilor Vrancea si Braila au fost deja virate .

Prezenta adresa va fi adusa la cunostinta Ministerului de Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii si Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

D E C A N,
Avocat Ion Popa

Aprilie
18
2013
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOT??R??REA NR. 712
28 martie 2013

privind Planul de ??nv??????m??nt al Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor ??? INPPA.

citeste/descarca intreg documentul


Aprilie
10
2013
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOT??R??REA NR. 692
28 martie 2013

privind indexarea pensiilor cuvenite sau aflate ??n plat?? din sistemul C.A.A. ??ncep??nd cu 01 aprilie 2013.

citeste/descarca intreg documentul


HOT??R??REA NR. 693
28 martie 2013

pentru modificarea ??i completarea Regulamentului ??? cadru privind organizarea examenului de primire ??n profesia de avocat ??i admitere ??n cadrul Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor - INPPA (??n vederea dob??ndirii titlului profesional de avocat definitiv) ??i de primire ??n profesie a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat ??n alte profesii juridice, adoptat prin Hot??r??rea Consiliului UNBR nr. 4 din 08 iulie 2011

citeste/descarca intreg documentul

Aprilie
10
2013
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONGRESUL AVOCATILOR
BUCURE??TI, 29 - 30 MARTIE 2013HOT??R??REA NR. 4- privind aprobarea execu??iei bugetare a Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor pe anul 2012

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA NR. 5 - privind aprobarea proiectului de buget al sistemului autonom de pensii ??i asigur??ri sociale pentru avoca??i

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA NR. 6 - privind validarea modific??rilor ??i complet??rilor aduse de c??tre Consiliul U.N.B.R., prin delegare, Statutului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor precum ??i privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. de a ??ndeplini atribu??iunea prev??zut?? la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA NR. 7 - privind completarea componen??ei Consiliului Uniunii Na??ionale a Barourilor din Rom??nia prin alegerea unui membru, reprezentant al Baroului Arad

citeste/descarca intreg documentul

HOT??R??REA NR. 8 - privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finan??are necesare pentru func??ionarea sistemului Casei de Asigur??ri a Avoca??ilor

citeste/descarca intreg documentul

Aprilie
04
2013
In atentia directorilor Centrelor Teritoriale ale INPPA

Subject: Conferinta "Intelegerea si aplicarea Noului Cod de procedura civila"
Stimate Doamne, Stimati Domni

Din dispozitia domnului av. dr. Traian Briciu, Directorul INPPA, va transmit invitatia de a participa la conferinta ???Intelegerea si aplicarea Noului Cod de procedura civila??? organizat de INPPA in perioada 12-13 aprilie 2013, la Hotel Mariott Bucuresti. In eventualitatea in care agenda dumneavoastra nu va permite sa participati, domnul Director av. dr. Traian Briciu va roaga sa desemnati un reprezentant al centrului teritorial pe care il conduceti, care sa participe la conferinta.
Conferinta se va bucura de prezenta, in randul vorbitorilor, a urmatoarelor personalitati:
- Domnul prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu - pre??edintele Comisiei de elaborare a Codului de procedura civil??;
- Domnul prof. univ. dr. Ion Deleanu - Facultatea de Drept a Universit????ii Babe??-Bolyai, Cluj-Napoca;
- Domnul prof. univ. dr. Gabriel Boroi - Facultatea de Drept a Universit????ii din Bucure??ti;
- Domnul Valentin Mitea - Pre??edintele Cur??ii de Apel Cluj;
- Doamna Laura Andrei - Pre??edintele Tribunalului Bucure??ti;
- Domnul Liviu Zidaru - judec??tor la Tribunalul Bucure??ti, membru al Comisiei de elaborare a legii de punere ??n aplicare a noului Cod de procedur?? civil??;
- Domnul Claudiu Dinu - Facultatea de Drept a Universit????ii din Bucure??ti;
- Domnul Bogdan Dumitrache - executor judec??toresc, membru al Comisiei de elaborare a noului Cod de procedur?? civil?? ??i a legii de aplicare a noului Cod de procedur?? civil??
- Domnul av. dr. Traian Cornel Briciu ??? Director al Institutului Na??ional pentru Preg??tirea ??i Perfec??ionarea Avoca??ilor;
In vederea efectuarii demersurilor organizatorice, avem rugamintea sa ne confirmati / infirmati participarea dumneavoastra la conferinta, pana la data de 10 aprilie a.c.
Cu stima,
Veronica Morecut
Manager INPPA
Baroul Galati

Ultimele noutati

Procedura operationala

08 Aprilie 2020
Procedura operationala

 Doc_Apr_08_20201_1.pdf
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-28.februarie.2019

20 Ianuarie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/02/2019 - 28/02/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna februarie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.ianuarie.2019

17 Decembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/01/2019 - 31/01/2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna ianuarie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2018

19 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/12/2018 - 31/12/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2018

01 Noiembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/11/2018 - 30/11/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2018

20 Septembrie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/10/2018 - 31/10/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2018

20 August 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/09/2018 - 30/09/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2018
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2018

18 Iulie 2018
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01/08/2018 - 31/08/2018

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2018
Afla mai multe