tel: 0236 413 071
GALATI, str. Brailei, nr. 153
in incinta Tribunalului Galati
E-mail: secretariat@baroulgalati.ro

LEGE SI PROFESIONALISM

Adevarul e stapanul nostru, nu noi stapanim adevarul.
Mihai Eminescu

pe website-ul
BAROULUI GALATI
Februarie
06
2014
U.N.B.R.

Data: 05/02/2014

Către,
MEMBRII CONSILIULUI U.N.B.R.

           În şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 31 ianuarie 2014 s-a constatat că nu a fost înaintat un material întocmit de Comisia pentru analiza prevederilor cu caracter penal din Legea nr. 51/1995 sau alte legi, cu incidenţă asupra profesiei de avocat, constituită în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013, (Av. Ion Ilie-Iordăchescu, Av. Gheorghiţa Stoian, Av. Nicolae Baier, Av. Victor Bleahu, Av. Ion Chelaru, Av. Nicolae-Vlad Popa) care să cuprindă propunerile privind sistematizarea şi îmbunătățirea reglementărilor cu caracter penal cuprinse în Legea nr. 51/1995, care vizează protecţia profesiei de avocat şi a avocaţilor, astfel cum s-a decis prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 885/14 decembrie 2013 (pct. D). 

           În consecinţă, nu sunt încă finalizate propunerilor suplimentare de completare a reglementarilor privind profesia de avocat din perspectiva corelării legislaţiei speciale privind ocrotirea prin mijloace de drept penal a avocatului, în exercitarea profesiei, cu prevederile Noului Cod penal şi ale Noului Cod de procedură penală, deoarece nu există un material întocmit de Comisia pentru analiza prevederilor cu caracter penal din Legea nr. 51/1995 sau alte legi, cu incidenţă asupra profesiei de avocat. 

           La U.N.B.R. s-au înregistrat două materiale întocmite de domnul decan av. Ion Ilie-Iordăchescu (ref. la art. 276, art. 269 alin. (1), art. 271, art. 278 NCP şi art. 90 NCPP) şi doamna consilier av. Stoian Gheorghiţa (ref. la art. 276 şi art. 269 alin. (1) NCP).

            Materialele au fost date publicităţii de către cei doi consilieri pe site-urile www.luju.ro şi www.juridice.ro .

           În şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 27 martie 2014 se va dezbate şi se va finaliza materialul ce urmează a fi propus Congresului avocaţilor ca reprezentând propuneri dezbătute în Consiliul U.N.B.R.

           Profesia de avocat nu a fost implicată instituţional în măsurile de pregătire a punerii în aplicare a noului Cod penal şi a noului  Cod de procedură penală sau în demersurile pentru iniţierea unor modificări legislative ale acestora.

           Comisia Permanentă  a U.N.B.R. nu se îndoieşte ca  decanii, ceilalţi membri ai Consiliului U.N.B.R., consiliile barourilor şi, în mod special, responsabilii cu activitatea de asistenţă judiciară de la nivelul fiecărui barou, vor lua, în limitele atribuţiilor ce la revin, măsurile organizatorice adecvate pentru ca eventualele distorsiuni în aplicarea noii legislaţii penale să fie evitate.

Comisia Permanentă a U.N.B.R.

Februarie
06
2014
U.N.B.R.

Data: 05/02/2014

Către,
MEMBRII CONSILIULUI U.N.B.R.

În atenţia:

- I.N.P.P.A.
- C.A.A.;
- A.E.G.R.M.

          Potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R. din data de 14 decembrie 2013, în şedinţa din 31.01.2014, Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), a luat în examinare propunerea de modificare şi completare a prevederilor art. 23 şi 24 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

          Comisia Permanentă a apreciat că hotărârea Consiliului U.N.B.R. de a pune în discuţia corpului profesional propunerile susmenţionate a fost corectă iar demersul instituţional al decanilor şi consiliilor barourilor care au procedat la dezbaterea efectivă a propunerilor, potrivit hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 14 decembrie 2013, este expresia democraţiei profesionale bazată pe respectarea legii.

          Comisia Permanentă a luat în considerare poziţia tuturor avocaţilor care au preferat să comunice public punctul lor de vedere, într-un demers care se impunea a fi bazat pe principii fundamentale în dezvoltarea instituţională a profesiei şi în promovarea profesiei în spaţiul public, cu respectarea cadrului normativ în vigoare şi a principiilor fundamentale ale profesiei de avocat inclusiv prin respectarea dreptului fiecărui justiţiabil de a alege/a schimba un avocat pentru fiecare serviciu profesional impus de evoluţia posibilă a unui litigiu în căile de atac, cu respectarea dreptului la alegerea avocatului.

            Comisia Permanentă a constatat că propunerea înaintată Consiliului U.N.B.R. de către Comisia desemnată în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013 nu s-a bazat pe consultarea prealabilă a avocaţilor şi nu este acceptată de majoritatea consiliilor barourilor, în numele cărora s-au făcut comunicări la U.N.B.R.

Comisia Permanentă a U.N.B.R.

Ianuarie
21
2014
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL U.N.B.R.


HOTARÂREA nr. 885 din 14 decembrie 2013

privind luarea masurilor corespunzatoare pentru adoptarea si intrarea în vigoare a propunerilor privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

citeste/descarca intreg documentul

Ianuarie
17
2014
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL U.N.B.R.

HOTARÂREA nr. 852
14 decembrie 2013


Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.) a luat în examinare Proiectul de modificare si completare a Statutului profesiei de avocat întocmit de Comisia desemnata în sedinta Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013 dupa validarea Raportului prezentat în sedinta consiliului de la aceeasi data de catre Comisia pentru centralizarea propunerilor si elaborarea unor proiecte vizând modificarea si completarea Legii nr. 51/1995, a Statutului profesiei de avocat, a Statutului Casei de Asigurari a Avocatilor precum si a legislatiei din alte domenii, cu incidenta asupra profesiei de avocat, constituita de Congresul avocatilor din 29-30 martie 2013 pentru analiza si sintetizarea propunerilor înaintate Congresului avocatilor de catre barouri si avocati sau desprinse din lucrarile Congresului.

citeste/descarca intreg documentul

Ianuarie
17
2014
UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL BAROULUI GALATI

NR. 29/17.01.2014

IN ATENTIA AVOCATILOR BAROULUI GALATI

In conformitate cu disp.art. 42 din Legea nr.51/9 iunie 1995- modificata- si a art. 231 din Statutul profesiei de avocat,avocatii au obligatia sa se asigure pentru raspunderea profesionala ;

Neindeplinirea obligatiilor prevazute de lege si statut , constituie abatere disciplinara si are drept consecinta - conform disp.art. 231 alin.7 din Statutul profesiei de avocat - neinscrierea in Tabloul anual al avocatilor cu drept de exercitare a profesiei;

Fata de aceasta ,va rugam ca in cel mai scurt timp cu putinta sa depuneti la secretariatul Baroului o copie a politiei de asigurare, in situatia in care aveti deja incheiat un contract cu o firma de asigurari , sau in cel mult o saptamana sa va preocupati de rezolvarea acestei probleme ;

DECAN,
Avocat Ion Popa
Baroul Galati

Ultimele noutati

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2019

19 Noiembrie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.decembrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna decembrie 2019
Afla mai multe

TABEL PROBE ORALE

15 Noiembrie 2019
TABEL PROBE ORALE

 TABEL_PROBE_ORALE_2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.nov.2019

17 Octombrie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.noiembrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna noiembrie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.oct.2019

17 Septembrie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.octombrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna octombrie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2019

20 August 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.septembrie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna septembrie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.aug.2019

18 Iulie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.august.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna august 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.iulie.2019

20 Iunie 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-31.iulie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna iulie 2019
Afla mai multe

Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.iunie.2019

21 Mai 2019
Tabel nominal cu Avocatii de Serviciu in perioada 01-30.iunie.2019

 Tabel Repartizari din Oficiu luna iunie 2019
Afla mai multe